X MAS

Miejsce: Dolina Będkowska
Czas: 9:30 – 17:00 18 maja
Biuro: Dolina Będkowska, polana pod Dupą Słonia
Wpisowe:
1. Poprzez formularz internetowy (w przypadku wpłaty do dnia 16 maja 2018 włącznie – widoczne na stronie zapisów):
– 60 zł/os (osoby spoza KW Kraków, członkowie KW Kraków bez opłaconych aktualnych składek członkowskich),
– 30 zł/os (członkowie KW Kraków z opłaconymi aktualnymi składkami),
2. Podane stawki dotyczą TYLKO zgłoszeń poprzez internetowy formularz rejestracyjny. Opłata startowa w dniu zawodów wynosi odpowiednio:
– 100 zł/os (w przypadku wpłaty gotówkowej w biurze zawodów),
– 70 zł/os (w przypadku wpłaty na konto KW Kraków i okazania potwierdzenia przelewu, osoby spoza KW Kraków oraz członkowie KW Kraków bez opłaconych aktualnych składek członkowskich),
– 40 zł/os (w przypadku wpłaty na konto KW Kraków i okazania potwierdzenia przelewu, członkowie KW Kraków z opłaconymi aktualnymi składkami).

Formularz zapisów na MAS znajdziecie na naszym Klubowym panelu: klik!